Leasing dla firm

To doskonały instrument finansowy dla firm, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z kredytu inwestycyjnego. Pozwala, podobnie jak kredyt, pozyskać nowe środki trwałe ale niesie też dodatkowe korzyści.

Elastyczność i szerokie możliwości finansowania

Z reguły są to mniejsze oczekiwania ze strony instytucji finansowej odnośnie zdolności kredytowej leasingobiorcy, a także niewielki udział własny (czasami wręcz zerowy). Leasing kojarzy się najczęściej z samochodami, lecz jego przedmiotem mogą być też wyposażenia biur, maszyny i inne pojazdy.

Szereg korzyści podatkowych

To rozwiązanie finansujące procesy inwestycyjne, które niesie za sobą szereg korzyści podatkowych. W przypadku leasingu operacyjnego wynikają one z zaliczenia w koszty uzyskania przychodów pełnej raty leasingowej. Zastanawiasz się, jaki rodzaj leasingu jest najlepszy dla Twojej firmy? Porozmawiajmy.

Wybierzemy najlepsze rozwiązanie

1

Leasing
operacyjny

Najczęściej wybierana forma finansowania aktywów trwałych przez polskich przedsiębiorców. Przedmiot umowy do chwili wykupu jest aktywem leasingodawcy i to on realizuje odpisy amortyzacyjne.

2

Pożyczka
leasingowa

Finansowanie przedsiębiorstwa, które łączy najlepsze cechy kredytu i leasingu, stosowana do zakupu maszyn, urządzeń i pojazdów dla firm zwolnionych z VAT lub ubiegających się o dotację unijną. Pożyczkobiorca staje się właścicielem kupowanego przedmiotu.

3

Leasing
finansowy

Majątek objęty umową jest aktywem leasingodawcy, dzięki czemu może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

4

Leasing
zwrotny

Jeden ze sposobów na uwolnienie zamrożonych środków finansowych bądź poprawę płynności finansowej podczas chwilowego kryzysu bez konieczności zaciągania pożyczek czy kredytu.

Skontaktuj się z nami

Pożyczka leasingowa, a leasing
– różnice

Pożyczce leasingowej mimo wszystko bliżej jest do kredytu niż do leasingu. Z leasingiem jednak łączy ją kilka istotnych cech.

  1. Pożyczka udzielana jest przez firmy leasingowe, które wykorzystują w tym celu procedury podobne do tych, służących ocenie wniosków leasingowych. Dzięki temu proces wnioskowania o pożyczkę leasingową jest zwykle mniej skomplikowany i trwa krócej, niż w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy. Firmy leasingowe często są także mniej restrykcyjne niż banki przy ocenie zdolności kredytowej.
  2. Pożyczka leasingowa, podobnie jak leasing, może być wykorzystana tylko do finansowania środków trwałych. Nie sfinansujemy więc nią bieżących wydatków czy inwestycji takich jak np. remont budynku. W takich sytuacjach pozostaje kredyt bankowy.

Inny niż przy leasingu może być natomiast czas trwania umowy pożyczki leasingowej. W przypadku najpopularniejszego w naszym kraju rodzaju leasingu, czyli leasingu operacyjnego, minimalny czas trwania umowy wynosi 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, czyli najczęściej 2–3 lata (wynika to z przepisów).

W przypadku pożyczki leasingowej nie ma żadnych ograniczeń – oprócz tych ustalanych przez samych leasingodawców. Ci zaś najczęściej deklarują, że mogą udzielać pożyczek na okres od 6 miesięcy do 6–7 lat.

Pożyczka leasingowa a kredyt
– podobieństwa

Z finansowego i podatkowego punktu widzenia pożyczka leasingowa traktowana jest jak kredyt, a nie jak leasing. Oznacza to, że przedmiot sfinansowany pożyczką leasingową staje się własnością pożyczkobiorcy, a nie firmy leasingowej. W rezultacie to pożyczkobiorca dokonuje amortyzacji przedmiotu (odpisu można dokonać jednorazowo, można też rozłożyć go na kilkadziesiąt miesięcznych rat), a także odlicza VAT (jednorazowo).

Kolejne podobieństwo do kredytu widoczne jest w sposobie wliczania w koszty miesięcznych rat. W przypadku pożyczki leasingowej jako koszt podatkowy zaliczyć możesz tylko część odsetkową raty.

Do raty pożyczki leasingowej nie jest doliczany podatek VAT, podczas gdy rata leasingowa jest powiększana o 23 proc. VAT. Oznacza to, że wartość miesięcznych należności przy pożyczce lub kredycie będzie niższa. Niestety – pożyczka leasingowa, podobnie jak kredyt bankowy, obniża zdolność kredytową firmy, podczas gdy leasing nie ma na nią żadnego wpływu.

Pożyczka leasingowa
– dla kogo?

O pożyczkę leasingową starać się może każda firma. Niewątpliwie jednak w pewnych sytuacjach właśnie ta opcja finansowania może być szczególnie korzystna, w innych warto, żebyś rozważył leasing operacyjny.

Ważne!
Pożyczką leasingową powinny się w szczególności zainteresować:

  • firmy ubiegające się o dotacje unijne,
  • rolnicy (także ci nieprowadzący działalności gospodarczej),
  • firmy, które nie są płatnikami podatku VAT,
  • firmy, które szukają finansowania środka trwałego opodatkowanego stawką 8 proc. VAT (np. sprzęt medyczny)

W takich przypadkach pożyczka leasingowa będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. W tych sytuacjach możesz też pomyśleć o kredycie bankowym. Cenowo często są to podobne oferty – tym bardziej warto je porównać, by wybrać najlepszą. Może się też zdarzyć, że firma, której bank odmówił finansowania, znajdzie je właśnie w jednej z firm leasingowych, które zazwyczaj łagodniej oceniają swoich potencjalnych pożyczkobiorców.

Skontaktuj się i zadbaj z nami o swoje finanse

Przedstaw nam swoją sytuację wypełniając formularz kontaktowy. Nasz konsultant odezwie się do Ciebie z propozycją najlepszego rozwiązania. Zrób pierwszy krok, a my zajmiemy się resztą!